http://www.zihniertugrul1963.tr.gg/
   
HOŞ GELDİNİZ 

   
 
  İBADET TEST

 İBADET DERSİNDEN
KENDİMİZİ DENEYELİM

 
1. “Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri, çok 
temizlenenleri sever” ayeti aşağıdaki ibadetlerden 
hangisine dikkat çekmektedir?
 a) Namaz   b) Oruç     c) Zekât           d) Abdest
 
2. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın öngördüğü 
temizlik çeşitlerinden biri değildir?
 a) Manevi Temizlik                              
b) Maddi Temizlik
c) Suri Temizlik                                   
d) Hükmi Temizlik
 
3. Müslümanın ibadetlerinde ve günlük yaşantısında
necaset adı verilen gözle görülen pisliklerden, 
elbisesini ve çevresini temizlemesine ne ad verilir?
 a) Manevi Temizlik                               
b) Maddi Temizlik
c) Hükmi Temizlik                                 
d) Dini Temizlik
 
4. Kişinin abdest veya gusül alarak yaptığı 
temizliğe ne ad verilir?
 a) Manevi Temizlik                                 
b) Maddi Temizlik
c) Hükmi Temizlik                                 
d) Necasetten Temizlik
 
5. Kişinin abdest almak veya gusületmesini 
gerektiren kirlilikten temizlenmesine ne ad verilir?
 a) Hadesten Taharet                              
b) Necasetten Taharet          
c) Tahareti Kübra                                   
d) Tahareti Suğra
 
6. Aşağıdakilerden hangisi hadesten temizlenme
 yolu değildir?
 a) Abdest almak                                     
 b) Gusül yapmak                                        
c) Teyemmüm yapmak                           
d) Elbiseleri temizlemek
 
7. Kişinin kalbini ve benliğini, yalan, kibir, 
haset, gıybet ve benzeri bütün kötülük, 
günah ve çirkinliklerden arındırması hangi temizlik 
çeşidine girer?
 a) Manevi temizlik                                   
b) Maddi Temizlik
c) Hükmi Temizlik                                  
d) Çevre Temizliği
 
8. “Nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir” 
ayeti hangi temizliğe vurgu yapar?
 a) Maddi Temizlik                                    
b) Manevi Temizlik 
c) Hükmi Temizlik                                  
d) Çevre Temizliği
 
9. Abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle dinimizce 
insanda meydana geldiği kabul edilen hükmi
 kirliliğe ne ad verilir?
 a) Taharet              b) Necaset            
c) Hades              d) Haset
 
10. Gözle görülebilen pisliklere ne ad verilir?
 a) Taharet              b) Necaset            
c) Haset               d) Hades
 
11. Aşağıdakilerden hangisi necaset değildir?
 a) Kan, insan idrarı ve dışkısı               
b) Ağız dolusu olmayan kusmuk
c) Domuz eti                                               
d) Yenmesi helal olmayan hayvanların idrar ve 
dışkısı
 
12. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
 a) Hades – Hükmi temizlik                     
b) Necaset – Maddi temizlik
c) Tövbe – Manevi temizlik                      
d) Abdest – Manevi Temizlik
 
13. Temizlik anlamına gelen kelime hangisidir?
 a) Necaset            b) Taharet            
 c) Hades             d) Kehanet
 
14. Necaset denilen maddi pisliklerden ve hades 
denilen hükmi pisliklerden temizlenmeye ne ad verilir?
 a) Kehanet            b) Hades                
c) Taharet          d) Necaset
 
15. “Temizlik imandandır” hadisiyle hangi 
temizliğin önemine vurgu yapılmıştır?
 a) Maddi temizlik                                
b) Manevi Temizlik 
c) Hükmi temizlik                             
d) Hepsi
 
16. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarıyla 
ilgili yanlış bir bilgidir?
 a) Yüzü yıkamak                                 
b) Kolları dirseklere kadar yıkamak 
c) Başı meshetmek                            
 d) Ayakları topuklarla birlikte yıkamak
 
17. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarıyla
 ilgili eksik bir bilgidir?
 a) Ayakları topuklara kadar yıkamak                   
   b) Başı meshetmek
c) Kolları dirseklerle birlikte yıkamak                   
d) Yüzü yıkamak
 
18. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarıyla
 ilgili yanlış bir bilgidir?
 a) Yüzü yıkamak                                            
  b) Kolları dirseklerle birlikte yıkamak
c) Başın tamamını meshetmek                      
d) Ayakları topuklarla birlikte yıkamak
 
19. Abdestle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 a) Namaz için abdest farzdır                       
b) Camiye girmek için abdest vaciptir
c) Tavaf için abdest vaciptir                          
d) Yatmadan önce abdest almak sünnettir
 
20. Abdestle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?
 a) Niyeti unutursak yeniden abdest almamız gerekir
b) Abdeste Eûzü Besmele ile başlamak sünnettir
c) Kollarımızı ve ayaklarımızı yıkarken sağ kol 
ve sağ ayaktan başlarız
d) Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarını da yıkarız
 
21. Abdestle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 a) Abdeste niyet edilir                                  
b) Eûzü Besmele çekilir
c) Tüm uzuvlarımızı üç kez yıkarız   
d) Burnumuza sağ avucumuzla su verir, sol 
elimizle temizleriz
 
22. Kıyamet günü insanların uzuvlarını pırıl 
pırıl parlatacak olan amel hangisidir?
 a) Namaz kılmak            b) Oruç tutmak           
  c) Zekât vermek            d) Abdest Almak
 
23 Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?
 a) Küçük veya büyük tuvalet yapmak                        
b) Yellenmek
c) Namazda yanımızdaki duyacak kadar gülmek   
d) Ağız dolusu olmayacak kadar kusmak
 
24. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?
 a) Ağız dolusu kusmak                                 
b) Bayılmak
c) Uyumak                                                     
d) Namazda yanımızdaki kişinin duymayacağı 
kadar gülmek
 
25. Hadesten temizlenmek için bütün bedenin temiz
 su ile yıkanmasına dini anlamda ne ad verilir?
 a) Necasetten taharet           b) Banyo yapmak     
c) Boy abdesti almak            d) Duş almak
 
26. Bir şeyi su ile yıkamak anlamına gelen kelime 
hangisidir?
 a) Taharet                    b) Temizlik                   
c) Necaset                  d) Gusül
 
27. Aşağıdakilerden hangisi Guslün farzlarından 
değildir?
 a) Ağza su almak                                                    
 b) Burna su almak
c) Niyet etmek                                                          
d) Bütün vücudu yıkamak
 
28. Aşağıdaki guslün alınışıyla ilgili bilgilerden 
hangisi yanlıştır?
 a) Ellerimizi bileklere kadar üç defa yıkarız                       
b) Hiçbir yer kuru kalmamasına dikkat ederiz
c) Besmele ve niyeti unutursak yeniden gusül alırız          
d) Banyodan ayaklarımızı yıkayarak çıkarız
 
29. Bir işe yönelmek, bir şeyi kastetmek anlamına 
gelen kelime hangisidir?
 a) Gusül                b) Teheccüd            
 c) Temayül              d) Teyemmüm

30. Abdest ve gusül yerine geçen temizlik hangisidir?
 a) Teemmül                b) Temayül                
c) Teyemmüm            d) Tefehhüm
 
31. Hangi durumlarda teyemmüm almak 
gereksizdir?
 a) Abdest alacak kadar su bulunmadığında           
b) Gusül yapacak kadar su bulunmadığında
c) Suyun bulunup kullanılması mümkün olmdığında        
d) Abdest azalarından birinin yarıdan azının 
yara olması durumunda
 
32. Hangisi teyemmümün farzlarından değildir?
 a) Başı meshetmek                                           
 b) Niyet etmek
c) Yüzü meshetmek                                           
d) Kolları meshetmek
 
 
33. Bir şeyi elle sıvazlama anlamına gelen, 
abdest alırken ıslak eli başa, enseye; teyemmüm 
alırken de toprağa vurulan eli, kol ve yüze sürmeye 
ne ad verilir?
 a) Medh                b) Merih                 
c) Melih                   d) Mesh
 
34. Aşağıdakilerden hangisi abdest için alınan 
teyemmümü bozmaz?
 a) Su bulunduğunda                                                             
b) Vücudumuz kanayıp kanı dağıldığında
c) Namazda sadece kendimiz duyacak kadar 
güldüğümüzde
d) Ağız dolusu kustuğumuzda
 
35. Aşağıdaki durumlardan hangisi gusül abdesti 
almayı gerektirir?
 
a) Uyumak            b) Bayılmak           
  c) Yellenmek             d) Cünüplük
 
36. Abdestle ilgili aşağıdaki sıralamalardan 
hangisi doğrudur?
 
a) Yüz – Baş – Kol – Ayak                               
b) Kol – Baş – Yüz – Ayak
c) Yüz – Kol – Baş – Ayak                               
d) Yüz – Kol – Ayak – Baş
 
37. Namaz aşağıdaki kimselerden hangisine 
farz değildir?
 a) Müslümana                                                             
   b) Akıllı olanlara
c) Ergenlik çağına gelmemiş çocuklara               
   d) Hastalara
 
38. Aşağıdakilerden hangisi namazın şartlarından 
değildir?
 a) Vakit               b) Niyet               
c) Taharet              d) Sücûd
 
39. Erkeklerin en az göbekle diz kapağı arasını; 
kadınların el, yüz ve ayak hariç bütün vücutlarını 
namazda iken örtmesine ne ad verilir?
 a) İstikbali Kıble                                            
b) Setri avret
c) Kade-i ahire                                              
  d) Kıyam
 
40. Namaza Allahu Ekber diyerek başlamak 
namazın hangi rüknüdür?
 a) İftitah tekbiri                                              
 b) Kade-i ahire
c) Kıyam                                                           
d) Kıraat
 
41. Aşağıdakilerden hangisi namazın rükünlerinden
 değildir?
 a) Kıyam             b) Kıraat           
c) Kade-i ahire            d) Niyet
 
42 Kıraat ne demektir?
 a) Ayakta durmak                                            
 b) Eğilmek
c) Yere kapanmak                                            
 d) Kuran okumak
 
43. Cenaze namazını kılmanın hükmü nedir?
 a) Farz                b) Vacip            
  c) Nafile              d) Sünnet
 
44. Vitir namazını kılmanın hükmü nedir?
 a) Farz                   b) Vacip                  
 c) Nafile                  d) Sünnet
 
45. Bayram namazını kılmanın hükmü nedir?
 a) Vacip                 b) Farz                    
 c) Nafile                  d) Sünnet
 
46. Namazın rekatlarıyla ilgili bilgilerden 
hangisi doğrudur?
 
a) 17 ilk sünnet, 14 farz, 6 son sünnet,
 3 vacip, toplam 40 rekât
b) 17 ilk sünnet, 14 farz, 3 son sünnet, 
6 vacip, toplam 40 rekât
c) 14 ilk sünnet, 17 farz, 6 son sünnet, 
3 vacip, toplam 40 rekât
d) 6 ilk sünnet, 17 farz, 14 son sünnet,
 3 vacip, toplam 40 rekât
 
47 Namazın hükümleriyle ilgili hangisi yanlıştır?
 a) Cuma namazı, beş vakit namaz cenaze namazı
 – farz
b) Vitir namazı, teravih namazı, teheccüd namazı 
– vacip
c) Ramazan ve kurban bayramı namazları
 –vacip
d) Beş vakit namazla ve Cuma günleri kılınan
 sünnet namazları – nafile
 
48. 4 rekâtlı hangi namazın ilk oturuşunda
 Salli – Barik ve 3. rekâtında da Sübhaneke okunur?
 
a) Öğle ve ikindinin ilk sünnetleri
b) Öğle ve yatsının ilk sünnetleri
c) Cuma ve yatsının ilk sünnetleri
d) İkindi ve yatsının ilk sünnetleri
 
49. Vacip olan, kunut tekbiriyle kunut duası 
okunan sabah namazı vaktine kadar kılınabilen
 namaz hangisidir?
 
a) Teheccüd namazı                                   
 b) Yatsı namazı
c) Vitir namazı                                           
  d) Teravih namazı
 
50. Aşağıdaki hangi durumda namaz bozulmaz?
 
a) Namazın farzlarını bilerek terk etmek
b) Konuşmak, selam alıp vermek
c) Bir şey yiyip içmek
d) Gözün kıbleden farklı bir yöne çevrilmesi
 
51. Aşağıdaki hangi durumlarda namaz bozulmaz?
 
a) Bayılmak                                                   
  b) Gusül veya abdestin bozulması
c) İmamın hizasından öne geçmek              
d) Bir yere dayanmadan uyumak
 
52. Aşağıdaki hangi durumda sadece namaz 
bozulur, abdest bozulmaz?
 
a) Teyemmümlünün suyu bulması                          
 b) Ağız dolusu kusmak
c) Yanımızdaki duymayacak kadar gülmek          
 d) Bir yere dayanarak uyumak
 
 
53. Cuma ve bayram namazlarında minberde
 okunan dua ve öğüte ne ad verilir?
 a) Hutbe              b) Sohbet             
   c) Vaaz               d) Salavat
 
54. Camilerde hatibin çıkıp hutbe okuduğu
 merdivenli yüksek yere ne ad verilir?
 a) Mihrap           b) Minber              
c) Kürsü            d) Rahle
 
55.Hz Peygamber, namazı dinin neyi olarak 
kabul etmiştir?
 
a) Namaz dinin direğidir                        
b) Namaz dinin şartıdır
c) Namaz dinin kalbidir                          
d) Namaz dinin beynidir.
 
56.Namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten 
alıkoyar. Sözü nedir?
 a) Ayettir.          b) Hadistir.            
c) Kutsi hadisdir.         d) Sünnettir.
 
57.Oruç vakti ne zaman başlar, ne zaman biter?
 
A-Güneşin doğuşundan batışına kadar.                              
B-Sabahtan akşam vaktine kadar
C-İmsak vaktinden iftar vaktine kadar.            
D-İftitah vaktinde başlar akşam vaktinde biter
 
S.58. Hac ibadetinin zamanı için aşağıda 
yazılı ifadelerden hangisi doğrudur?
 
a) Her zaman                         
b) Belirli zamanda                 
c) Ramazan da          
d) Kabeyi gördüğünde
 
59.Hac ibadeti esnasında aşağıdaki ibadetlerden 
hangisi yapılmaz?
 a) Tavaf             b) Namaz           
 c) Kurban           d) Teravih
 
60.Hangisi zekatın faydalarından değildir?
 
a) Dilenmeye alıştırır           
b) Sosyal dayanışmayı sağlar           
c) Barışı sağlar                       
d) Yokluğu giderir.
 
61. Dinen zengin sayılsalar da aşağıdakilerden
 hangisi zekat vermekle mükellef değildir?
 
a) Akıllı olmayanlar              
b) Müslümanlar                     
c) Akıllı olanlar                     
 d) Buluğ çağına erenler  
 
62- Aşağıdakilerin hangisini söyleyen kişi, 
Allah’ın birliğini ve Hz. Muhammed’in
 peygamberliğinin kabul etmiş olur?
 a) Salat-ü Selam          b) Kelime-i Şahadet          
   c) Ezan           d) Hiçbiri
 
63- İbadet niyetiyle ve kendine özel kurallarına
uymak sureti ile inzivaya çekilmeye ne denir?
 a) İtikaf              b) İtikad          
  c) İhlas               d) İbadet
 
64- Yapıldığında mükafat verilen, fakatterk 
edildiğinde ceza gerektirmeyen ibadete ne denir?
 a) Farz             b) Vacib            
  c) Farzı Ayın              d) Nafile ibadet
 
65-Peygamber efendimizin “ Güzümün nuru 
“ diye tabir ettiği ibadet hangisidir?
 a) Oruç            b) Namaz            
c) Hac              d) Zekat
 
66-Peygamberimizin ashabına imamlık yaptığı 
ve şuan kabrinin bulunduğu yerin adı nedir?
 a) Kabe-i Muazzama            b) Mescid-i Nebevi       
c) Mescid-i Aksa                  d) Arafat
 
67-Aşağıdakilerden hangisi sadece Ramazan 
ayında kılınan namazdır.
 a) Teravih Namazı              b) Yatsı Namazı             
c) Bayram Namazı              d) Cuma Namazı
 
68- Aşağıdakilerden hangisi hicri takvime göre 
yılda iki kez kılınan namazdır?
 a) Cuma Namazı                  b) Teravih Namazı        
c) Bayram Namazı              d) Cenaze Namazı
 
69- İslamın beş şartından olup Ramazan ayında 
yapılması zorunlu ibadet 
aşağıdakilerden hangisidir?
 a) Oruç           b) Teravih           
c) Fitre            d) Zekat
 
70- İslamın temel ilkelerinden olan oruç, ne ile
 yapılan ibadetlerdendir?
 a) Malla                                                b) Bedenle                     
c) Hem mal hem bedenle                   d) Hiçbiri
 
 71- Aşağıdakilerden hangisi hem mal hem bedenle 
yapılan ibadetlerdendir?
 a) Oruç             b) Teravih            
 c) Hac             d) Zekat
 
72-Akılı ve erginlik çağına gelmiş her müslümanın 
Ramazan ayında oruç tutmasının hükmü nedir?
 a) Müstehab            b)Sünnet             
 c)Farz           d) Vacib
 
73- “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten
 sakınmanız için,
 oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de 
farz kılındı “ ifadesi nedir?
 a) Ayeti Kerime                    b)Hadisi Şerif                
c) Kelam-ı Kibar                   d) Atasözü        
 
74- Oruca başlama zamanı aşağıdakilerden 
hangisidir?
 a) İftar                b) İmsak               
c) Sahur                    d)Hiçbiri
 
75- Güneşin batmasıyla birlikte orucun 
sona erdiği ve akşam namazının vaktinin 
girdiği zamanın özel adı aşağıdakilerden hangisidir?
 a) İmsak              b) Sahur                 
  c) İftar                   d) Hiçbiri
 
76- Yolculuk ve hastalık durumlardan dolayı 
oruç tutulamadığında, kişinin 
Ramazan ayı dışında istediği bir zamanda 
tutmadığı gün sayısınca oruç tutmasına denir?
 a) Kaza                             b) Kader                       
c)Nafile                                d) Namaz
 
77- Hastalık, yaşlılık gibi çeşitli sebeplerden
 ötürü zamanında oruç tutamayan, 
ama daha sonra da kaza edilemeyen ve her 
bir gün oruç için kişinin yediği 
bir günlük yemek miktarı para olarak bir fakire 
vermeyi ya da bir fakiri 
bir gün doyurmasına ne denir?
 a) İftar                              b) Fidye                      
    c)Zekat                                d) Fitre
 
78- Ertesi günkü oruca bir hazırlık ve niyet olarak
 imsaktan önceki vaktin ve bu vakitte yenilen 
yemeğin adı aşağıdakilerden hangisidir?
 
a) İftar                              b) Sahur                     
c) İmsak                               d) Akşam yemeği
 
79- Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz?
 
a) Bilerek bir şey yemek ve içmek
b) Güneş battı sanarak iftar etmek
c) Ağza giren yağmur, kar ve doluyu bilerek yutmak
d) Unutarak bir şey yiyip içmek
 
80- Namaza başlarken ellerimizi kaldırıp 
kulaklarımıza götürdüğümüzde 
hangi kelimeyi söyleriz?
 a)Sübhanallah                   b)Elhamdülillah         
    c)Allahu Ekber             d)Bismillah
 
81- Namazlarda besmeleden sonra her rekatta 
okunan sure hangisidir?
 a) İhlas                              b) Kevser                  
     c) Fatiha                               d) Nas
 
82- Cuma ve bayram namazlarında imamın 
çıkıp hutbe okuduğu yerin adı nedir?
 a) Minber                         b) Mihrap                    
  c)Kürsü                                d) Şadırvan
 
83- Yatsı Namazından sonra üç rekat olarak 
kılınan namazın adı nedir?
 a) Teravih Namazı         b) Gece Namazı         
 c) Vitir Namazı          d) Kuşluk Namazına
 
84- Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayına 
mahsus bir ibadet değildir?
 a) Namaz                          b) Oruç                        
   c) Teravih                            d) Sadaka-i Fıtır
 
85- Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın 5 temel 
şartından biri değildir?
 
a) Zekat vermek                                                                   b) Umreye gitmek
c) Kelime-i Şahadet getirmek                                             d) Hacca gitmek
 
86- Camilerde ezan okunan ince ve yüksek 
yapıya ne denir?
 
a) Şerefe                           b) Mahya                     
  c) Minare                             d) Avlu
 
87-Minarede müezzinin ezan okuduğu çıkıntılı 
özel bölümün adı nedir?
 
a) Şerefe                           b) Alem                         
c) Minare                             d) Mahya
 
88- Minarelerin ucuna takılan hilâle ne denir?
 
a) Alem                             b) Şerefe                     
   c) Minare                             d) Mahya
 
                                                                                                                                             
89- Ramazan aylarında ve kutsal gecelerde
 iki minare arasına asılan ışıklı yazıya ne denir?
 
a) Mahya                          b) Minare               
       c) Şerefe                              d) Alem
 
 90-Namazın sonunda Ettehiyyatü duasını 
okuyacak kadar oturup beklemeye ne denir?
 
a) Ka’de-i ahire                b) Ka’de-i ula         
       c) Ka’de-i vüsta          d) İlk oturuş
 
91-Aşağıdakilerden hangisi nafile namazlardan 
değildir?
 
a) Teheccüd                                          
 b) Cenaze namazı          
c) Cuma namazının son sünneti       
  d) Tereavih
 
92- Aşağıdaki namazlardan hangisi 20 rekat
 olarak kılınır?
 a) Cuma Namazı            b) Bayram Namazı       
c) Teravih Namazı           d) Cenaze namazı          
 
93- Ramazan ayında kılınan Teravih namazının 
hükmü nedir?
 a) Farz              b) Sünnet            
  c) Vacip           d) Mübah
 
94- Haram olmamakla beraber yapılması dinimiz
 tarafından hoş karşılanmayan davranışa ne denir?
 
a) Mekruh                        b) Müfsid              
         c) Mübah         d) Müstehab
 
95- Cuma Namazı kaç rekattır?
 
a) 20                                  b) 8                             
    c) 10                   d) 16
 
96- Aşağıdaki namazlardan hangisi sadece 
ayakta kılınarak tamamlanan namazdır?
 
a) Sabah Namazı          b)Cuma Namazı         
    c)Cenaze Namazı        d)Bayram Namazı
 
97-Müslümanların tek tek değil topluca 
sorumlu oldukları, ama içlerinden bir veya 
birkaç kişinin yapmasıyla diğerleri 
üzerinden sorumluluğun kalktığı yükümlülüğün 
adı nedir?
 
a) Farz-ı Ayın            b) Farz-ı Kifaye         
    c) Vacip               d) Farz
 
98- Ergenlik çağına gelen ve akıl 
sağlığı yerinde olan, dinin belirlediği hükümlerle
 yükümlü ve sorumlu olan kişiye ne denir?
 
a) Mükellef             b) Mü’min            
    c) Müslüman              d) Mükemmel
 
99-Aşağıdakilerden hangisi müslüman olmanın 
ilk şartıdır?
 
a) Namaz                 b) Zekat        
   c) Kelime-i Şahadet            d)Oruç
 
100- “İyi ya da barışık davranış”anlamına
 gelen kavramın karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
 
a) Ahlak                                                  
  b) Farz  
c) Sünnet                                                 
  d) Ameli salih
 
101- Aşağıdakilerden hangisi müstehap değildir?
 
a)Nafile namaz kılmak                                                                       
b) Nafile oruç tutmak
c) Akşam namazını vakti girer girmez kılmak                                  
d) Cuman namazının ilk sünneti
 
102-Allah’a yaklaşma ve O’nun rızasını kazanma
 amacıyla yapılan şeye ne denir?
 
a) İbadet                           b) Müstehap                 
c) Sünnet                      d) Hadis
 
 103- Aşağıdaki şıklardan hangisinde birbirine 
zıt kavramlar bulunmaktadır?
 
a) Farz - Vacib                     b) Haram-Helal             
c) Sünnet -Müstehab           d) Mekruh-Haram
 
 104. İbadet çeşitleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?
 
a-Namaz bedenle yapılan bir ibadettir                           
b) Zekat malla yapılan bir ibadettir
c)Hac bedenle ve malla yapılan bir ibadettir                
d) Oruç malla yapılan bir ibadettir
 
105.Hangisi ibadet kelimesinin anlamı değildir?
 
a) Hoşgörü                       b) İtaat etmek            
c) Boyun eğmek              d) Saygı göstermek
 
106.Namaz kimlere farz değildir?
 
a) Hastalara          b) Ergenli çağına gelmeyenlere       
c) Akıllılara            d) Seferi Olanlara
 
107. Oruç kimlere farz değildir?
 
A-Ergenlik çağına gelmiş olanlara                      
B- Akıl sağlığı yerinde olmayanlara
C-Hasta olanlara                                                       
D-Yolcu olanlara
 
108. Hac kimlere farzdır?
 
A-Günah işleyenlere                                                            
B-Parası olanlara  
C-Dinin zengin saydığı sağlıklı kişilere                         
D-Ergenliğe germeyenlere
 
 109. Hangisi farz değildir?
 
A- Zekat vermek          B-Oruç tutmak         
C-Hacca gitmek           D- Sadaka vermek
 
110. Aşağıdakilerden hangisi Mükellef kelimesinin
anlamı değildir?
 
A-Sorumlu olmayan                     B-Yükümlü olan           
C-Ergenlik çağına gelen            D-Sorumlu olan
 
 111. Hangisi “Efâl-i Mükellefin”den değildir?
 
A-Müflis                   B-Müfsit               
   C-Müstehap                 D-Mekruh
 
112. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A- Yapılmaması dinimiz tarafından kesinlikle
 yasaklanan şeylere HARAM denir
B- Yapılması dinimiz tarafından kesin olarak 
emredilen şeylere FARZ denir.
C- Hz. Peygamberin farz ve vacip dışındaki söz
 ve davranışlarına SÜNNET denir.
D- Haram olmamakla beraber yapılması dinimiz
 tarafından hoş karşılanmayana MÜFSİD denir.
 
113- Kişinin sırf Allah rızası için muhtaç kimselere
 malından zekat dışında yapılan yardıma ne ad verilir?
 
a) Öğüt                       b) Ödünç                    
c) Sadaka                   d) Kurban
 
114) Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından
 değildir?
 
a) İhram                                                     
b) Kabeyi tavaf
c) Şeytan taşlama                                         
d) Arafatta vakfe
 
115) Bir kimseye haccın farz olması için 
aşağıdakilerden hangisi gerekmez?
 
a) Maddi gücün olması                                 
b) Hür olması
c) Yaşlı olması                                              
d) Müslüman olması
 
116) Hac ibadeti esnasında kişiye bazı şeylerin 
yasaklanması durumuna ne ad verilir?
 
a) Say                                                                     
   b) İhram
c) Savt                                                                      
d) Vakfe
 
117) Kurban Bayramından bir gün önce Arafat 
adı verilen yere gelerek burada bir müddet 
beklemeye ne ad verilir?
 
a) Tavaf                  b) Hacerü’l Esved                
   c) Say                     d) Vakfe
 
118) Hacerül Esvedin bulunduğu köşeden 
başlayarak Kabe’nin etrafında sadece bir 
tur dolaşmanın adı nedir?
 
a) Say                    b) Şavt               
 c) Vakfe                  d) Tavaf
 
119) Hacda şeytan taşlanılan ve kurban 
kesilen yerin adı aşağıdakilerden hangisidir?
 
a) Mina              b) Müzdelife              
  c) Safa-Merve                 d) Mescidi Haram
 
120) Mescid-i Nebevi nerededir?
 
a) Mekke                 b) Medine                
   c) Sam                  d) Bağdat
 
121) Aşağıdakilerden hangisi umre ile hac 
arasındaki farklardan değildir?
 
a) Hac farz, umre sünnettir                         
b) Hacda Safa ile Merve arasında say yapmak 
gerekmez
c) Hac yılın belli zamanında yapılır umre hac 
günleri dışında yapılır.
d) Umrede vakfe, şeytan taslama ve kurban
 kesme yoktur.
 
122) Hangi ikisi umrenin farzlarıdır.
 
a) Vakfe - Şeytan taslama                                
     b) Say - Tavaf
c) Vakfe - Kurban kesme                                   
   d) İhram - Tavaf
 
123) Safa ile Merve arasında gidip-gelmek suretiyle
 yapılan yürüyüşe ne ad verilir?
 
a) Say               b) Savt                
  c) Tavaf                   d) Vakfe
 
124) Hacda Kabenin etrafını yedi kez dolanmaya
 ne ad verilir?
 
a) Say              b) Şavt                
 c) Tavaf                 d) Vakfe
 
125) Hacda Arafat’ta hangi gün vakfe yapılır?
 
a) Kurban bayramından bir gün önce                                  
b) Kurban bayramının birinci günü
c) Kurban bayramı içinde herhangi bir gün             
d) Kurban bayramından sonra
 
126) Kabenin yakınlarında kaynağı olan 
mübarek suyun adı nedir?
 
a) Makam-i İbrahim             b) Zemzem      
        c) Merve          d) Mültezem
 
127) Hacda ihrama girilen yerin adı nedir?
 
a) Mültezem             b) Mikat          
 c) Mescidi haram      d) Kabe
 
128) Mekkeye varınca yapılması gereken ilk 
ibadet hangisidir?
 
a) Namaz kılmak                                                  
    b) Say yapmak
c) Zemzem suyu içmek                                        
   d) Tavaf yapmak
 
129) İhramdan nasıl çıkılır?
 
a) İhram elbisesi çıkarılarak                           
    b) Tras olunarak                  
c) Tavaf yapılarak                                               
     d) Say yapılınca
 
130) Mekke’den ayrılırken yapılan son tavafın 
adı nedir?
 
a) Ziyaret tavafı            b) Umre tavafı       
      c) Veda tavafı           d) Nafile tavaf
 
131) İhrama niyetten sonra lebbeyk seklinde
 okunan duaya ne denir?
 
a) Telbiye          b) Tekbir           
 c) İhram duası            d) Tavaf duası

132) Peygamberimiz (sav)’in kabri şerifleri 
nerededir?
 
a) Mekke’de- Cennetü’l-muallada                          
b) Medine’de - Mescidi Nebevi’nin içinde
c) Mekke’de- Mescid-i Haramin içinde                  
d) Medine’de – Cennetü’l- bakide
 
133) Arafat ile Mina arasında bulunan ve 
hacıların Arefe günü güneş batımından sonra 
bayram günü güneşin doğuşuna kadar vakfe
 yaptıkları yerin adı nedir?
 
a) Cebel-i Rahme                  b) Müzdelife                          
c) Cennetü’l Baki                  d) Harem bölgesi
 
134) Hac ibadeti dışında yılın herhangi bir 
zamanında ihrama girip tavaf ve sa’y yaptıktan
 sonra tıraş olup ihramdan çıkarak yapılan 
ibadete ne denir?
 
a) Hac                                         b) Umre
c) Hacc-ı Kıran                         d) Hacc-ı Temettu
 
135) Aşağıdakilerden hangileri Umre 
ibadetinin vaciplerindendir?
 
a) Vakfe                                                      
  b) Tavaf
c) İhram                                                      
   d) Sa’y
 
136) Aşağıdakilerden hangisi Mina’da yapılan işlerden değildir?
 
a) Vakfe                                                        
b) Kurban kesme
c) Şeytan taşlama                                      
 d) Traş olma
 
137) Aşağıdakilerden hangisi umrenin kelime 
anlamlarından değildir?
 
a) Ziyaret etmek                   b) Uzun ömürlü olmak           
c) vakfe yapmak                   d)Allah’a kul olmak.
 
138) Kurban kelimesinin anlamı aşağıdakilerden 
hangisidir?
 
a) Yakınlaşmak                     b) Uzaklaşmak                                  
c) Cömertlik                          d) Cimrilik
 
139) Yılın belirli günlerinde, belirli vasıfları 
olan bir hayvanı Allah’a manen yakın olmak ve
 O’nun rızasını kazanmak için kesmek, olarak
 tarif edilen ibadetin adı nedir?
 
a) Adak             b) Nezir            
  c) Kurban               d) Akika
 
 
140) Kurban edilecek hayvan Kurban 
Bayramının hangi günlerinde kesilebilir?
 
a) Sadece birinci gününde                  
 b) Birinci ve ikinci gününde
c) İlk üç gününde                                   
 d) Bütün günlerinde
 
 
141) Aşağıdakilerden hangisi Kurban edilecek
 hayvanda bulunması gereken özelliklerden 
biri değildir.
 
a) Kurban edilecek hayvan koyun, keçi, deve
 veya sığır cinsinden olmalıdır
b) Sığır cinsi hayvanlar iki yaşını doldurmuş olmalıdır
c) Kesilecek hayvanın sağlıklı ve semiz olması
d) Kesilecek hayvanın güzel olması
 
 
142) Kurban ibadeti ile ilgili olarak aşağıdaki
 ifadelerden hangisi söylenemez?
 
a) Kurban kesen kişi, Allah’a itaat sınavına 
hazır olduğunu simgesel bir davranışla gösterir.
b) Kurban etinin paylaşılması toplumda dayanışma
 ve yardımlaşma ruhunu diri ve taze tutar.
c) Kurban ibadeti zavallı hayvanların acımasızca 
öldürülmesine sebep olur.
d) Bize verilmiş olan sahip olduğumuz nimetlerin
 birer emanet olduğu duygusunu geliştirir.
 
 
143) Kurban ibadeti hangi iki Peygamber arasında
 arasında yaşanmıştır?
 
a) Hz. İbrahim – Hz. İshak                                                  b) Hz. Musa – Hz. Harun
c) Hz. İbrahim – Hz. İsmail                                                  d) Hz. Yakup – Hz. Yusuf
 
 
144) Teşrik tekbirleri hangi günlerde getirilir?
 
a) Arefe günü sabah namazı başlar, birinci gün 
ikindi namazına kadar devam eder.
b) Arefe günü sabah namazı başlar, ikinci gün 
ikindi namazına kadar devam eder.
c) Arefe günü sabah namazı başlar, üçüncü gün
 ikindi namazına kadar devam eder.
d) Arefe günü sabah namazı başlar, dördüncü
 gün ikindi namazına kadar devam eder.
 
 
145) Aşağıdakilerden hangisi Kurban kesme 
ibadetini yerine getirecek kişinin taşıması
 gereken şartlardan değildir?
 
a) Müslüman olmak                                              
b) Akıl sağlığı yerinde olmak
c) Ergenlik çağına gelmiş olmak                            
d) Erkek olmak
 
 
146) Dinimizce zengin kabul edilen müslümanların,
 mallarının belli bir oranını ibadet niyetiyle 
Kur’an-ı Kerim’de belirtilen yerlere vermeleri,
 olarak tanımlanan ibadet aşağıdakilerden hangisidir.
 
a) Zekât              b) Fitre             
  c) Kurban                 d) Sadaka
 
 
147) Toprak Ürünlerinin nisap ve zekât miktarları 
ile ilgili olarak aşağıda verilen değerlerden hangisi 
doğrudur?
 
a) Nisap Miktarı: 653 Kg./Zekât Miktarı: 
Masraf yapıldıysa 1/10–Masraf Yapılmadıysa 1/20
b) Nisap Miktarı: 653 Kg./Zekât Miktarı: 
Masraf yapıldıysa 2/10 – Masraf Yapılmadıysa 1/20
c) Nisap Miktarı: 633 Kg./Zekât Miktarı: 
Masraf yapıldıysa 1/10 – Masraf Yapılmadıysa 1/20
d) Nisap Miktarı: 753 Kg./Zekât Miktarı:
 Masraf yapıldıysa 1/10 – Masraf Yapılmadıysa 1/30
 
 
148) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de
 “zekât” kelimesi ile bazen aynı anlamlarda 
kullanılan kelimelerden birisidir?
 
a) Hayır                   b) İyilik               
  c) İnfak             d) Cömertlik
 
 
149) Aşağıdakilerden hangisi zekâtın kelime
 anlamlarından biri değildir.
 
a) Temizlenmek           b) Arınmak        
  c) Çoğalmak           d) Yükselmek
 
 
150) Zekât ibadeti ile ilgili olarak aşağıdaki
 ifadelerden hangisi söylenemez?
 
a) Zekât malı temizler                                                          
b) Zekât mala bereket kazandırır.
c) Zekât toplumsal barışa olumlu katkıda bulunur 
d) Zekât malı azaltır
 
 
151) “Allah’ın rızasını kazanmak niyetiyle 
karşılıksız olarak yardım etme, iyilik ve 
ihsanda bulunma” anlamına gelen farz
 ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
 
a) Teberru                   b) Zekât                  
   c) Hasene                   d) Hayır
 

152) Aşağıdakilerden hangisi “Allah’ın 
hoşnutluğunu kazanmak amacıyla kişinin
 sahip olduğu şeylerden harcamada
 bulunması” şeklinde tarif edilen ibadettir?
 
a) İnfak                       b) Sadaka              
     c) Zekât                      d) Hayır
 
 
153) Aşağıdakilerden hangisi zekât verecek 
kişide bulunması gereken şartlardan biri değildir?
 
a) Müslüman olmak                                            
     b) Akıllı olmak                                 
c) Ergenlik çağına gelmiş olmak                         
    d) Erkek olmak
 
 
154) Aşağıdakilerden hangisi zekât verilecek
 mallarda bulunması gereken şartlardan biri değildir?
 
a) Nisap               b) Tam mülkiyet            
  c) Artıcı olmama               d) Yıllanma
 
 
155) Zekât verilecek malda bulunması gereken
 ve “Zekât verilecek malın hem kendisinin hem 
de sağlayacağı kazancın, sahibinin yetkisinde
 olması” şeklinde tanımlanan şart aşağıdaki 
şıklardan hangisinde doğru olarak yazılmıştır?
 
a) Tam mülkiyet         b) Nisap           
c) Artıcı olma             d) Yıllanma
 
 
156) Zekât verilecek malda bulunması gereken 
ve “Dinimizin mallar için koyduğu bir ölçü ve 
zengin olmanın en alt sınırı” şeklinde tanımlanan 
şart aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak 
yazılmıştır?
 
a) Tam mülkiyet         b) Nisap                
 c) Artıcı olma               d) Yıllanma
 
 
157) Zekât verilecek malda bulunması gereken
 ve “Malın, sahibine kâr veya gelir getirmesi 
ya da kendiliğinden çoğalması” şeklinde
 tanımlanan şart aşağıdaki şıklardan hangisinde
 doğru olarak yazılmıştır?
 
a) Tam Mülkiyet            b) Nisap        
   c) Artıcı olma               d) Yıllanma
 
 
158) Zekât verilecek malda bulunması
 gereken ve “Zekât verilecek malın üzerinden 
bir yılın geçmesi gerekir” şeklinde tanımlanan
 şart aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak
 yazılmıştır?
 
a) Tam Mülkiyet             b) Nisap            
   c) Artıcı olma            d) Yıllanma
 
 
159) Aşağıda yazılan iş ve davranışlardan 
hangisi sadaka olarak tanımlanamaz?
 
a) Helâl şeyleri yapmak                                          
b) Oruç tutmak
c) Güzel söz söylemek                                              
d) Yolda insanlara rahatsızlık veren bir şeyi 
kaldırmak.
 
 
160) “Mü’minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir.
 Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. 
Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz 
çevirirler. Onlar ki zekatı öderler.” Bu ayet 
hangi surede yer almaktadır?
 a) İhlas           b) Mü’minun Suresi         
     c) Fatiha                     d) Bakara
 
 161) Aşağıdaki mallardan hangisinden zekât 
verilmez?
 
a) Altın         b) Gümüş           
c) Ticari mal             d)Asli ihtiyaçlardan olan mal
 
 
162) Aşağıda zekât verilecek malların nisap
 ve zekât miktarları eşleştirilmiştir. 
Yapılan bu eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
 
a) Altın= Nisap miktarı: 80,18 gr./ Zekât miktarı:
 1/40
b) Koyun ve Keçi = Nisap Miktarı: 40 Koyun veya 
Keçi / Zekât Miktarı 1 Koyun veya Keçi
c) Deve = Nisap Miktarı: 5 Deve / Zekât Miktarı:
 1 Koyun
d) Gümüş= Nisap Miktarı: 561,2 gr. / Zekât Miktarı: 
1/50 *
 
163) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerimde 
bildirilen zekât verilecek kişilerden değildir?
 
a) Yoksullar          b) İhtiyaç sahibi insanlar         
 c) Çocuklar            d) Esirler
 
164) Allah’a yalvarma, yakarma, O’ndan maddi 
ya da manevi bir şeyler istemeye ne denir?
 
a) Dua etmek             b) Zekât vermek             
c) Oruç tutmak          d) Hacca gitmek
 
165) “Dua” nın kelime anlamı aşağıdakilerden 
hangisidir?
 
a) Vermek               b) Almak               
 c) Götürmek                d) İstemek
 
166) Aşağıdakilerden hangisi dilimizde dua kelimesi 
ile eş anlamlı olarak kullanılan kelimelerden değildir?
 
a) Niyazda bulunmak           b) Yakarmak     
      c) Münacaat            d) Münazara
 
167) Dua ederken uyulması gereken temel ilke
 aşağıdakilerden hangisidir?
 
a) Samimiyet                                                            
b) Camide olmak
c) Dua ederken hadis okumak                            
  d) Dua ederken ayet okumak
 
168) Hangi zamanlarda dua edilebilir?
 
a) Sabahları            b) Akşamları           
c) Geceleyin             d) Her zaman
 
169) “Bizi yedirip doyuran, bizim susuzluğumuzu 
gideren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah’a 
hamd olsun” şeklinde yapılan duanın adı nedir?
 
a) Namaz duası                       b) Yemek duası                     
c) Ezan duası                           d) Cenaze duası
 
170) “Rabbim! İlmimi arttır” anlamındaki dua 
ayeti aşağıdaki surelerin hangisinde bulunmaktadır?
 
a) Bakara Suresi                               b) Enfal Suresi                       
c) Yasin Suresi                                   d)Tâ-Hâ Suresi
 
171) “Rabbimiz! Bize bu dünyada iyilik ver,
 ahrette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru” 
anlamındaki dua ayeti aşağıdaki surelerin 
hangisinde bulunmaktadır?
 
a) Bakara Suresi                               b) Yasin Suresi                      
c) Mülk Suresi                                    d) Nisa Suresi
 
172) “Ya Rabbi! Sen affedicisin. Affetmeyi seversin.
 Bütün insanları affet” duası kime aittir?
 
a) Hz. Muhammed (A.S.)                                     
  b) Hz. Ebu Bekr (R.A.)
c) Hz. Ömer (R.A.)                                                 
  d) Hz. Osman (R.A.)
 
173) “Bilerek veya bilmeyerek açıktan veya 
gizlice işlenmiş günahlardan, hatalardan ve 
kusurlardan pişmanlık duymak, onları bir 
daha yapmamaya niyet etmek ve yeniden 
aynı yanlışlara düşmemek için çaba göstermeye” 
ne denir?
 
a) İtiraf            b) Tövbe         
   c) Günah çıkartma           d) Yalvarma
 
174) Dua etmek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?
 
a) Ancak helal ve temiz şeyler için Allah’a dua edilir.
b) Duanın kabulü hususunda tereddüt edilmemelidir.
c) Haram, yasak ve kötü şeyler için de dua edilebilir.
d) Dua ederken bağırıp çağırmamak gerekir.
 
175) Kur’an’da tövbeyle yakın anlama sahip bir 
kelime daha kullanılır. Bu kelime aşağıdakilerden
 hangisidir?
 
a) İstiğfar           b) İstifra             
  c) Tevekkül              d) Tevazu
 
176) Tövbe ile ilgili aşağıda bulunan ifadelerden
 hangisi yanlıştır?
 
a) Tövbe eden kişi ruhen rahata ve huzura erer.
b) Tövbe, hata ve kusur karanlığında önümüzü 
aydınlatan bir lambadır.
c) Tövbe, hata ve kusur kirlerini temizleyen 
tertemiz bir sudur.
d) Tövbe etmek için hiç günah işlenmemiş 
olması gerekir.
 
177) Aşağıdakilerden hangisi tövbe eden kişinin
 özen göstermesi gereken hususlarladan değildir?

a) Bir hata yaptıktan sonra hemen tövbe edilmelidir.
b) Yapılan hatayı bir daha yapmamaya samimi 
olarak niyet edip karar vermek gerekir.
c) Aynı hata veya kusuru işlememek için elden 
geldiğince çaba göstermek gerekir.
d) Tövbe ederken gelişigüzel sözler kullanılabilir
 
178) “Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü 
Rabbimin merhamet ettiği hariç, nefis aşırı 
derecede kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim 
çok bağışlayandır, çok merhamet edendir”
 tövbesi hangi Peygambere aittir?
 
a) Yusuf A.S.            b) Nuh A.S.           
  c) Musa A.S.            d) Yunus A.S.
 
179) “Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla.
 Bizi kendi rahmetine sok. Sen merhametlilerin
 en merhametlisisin.” Tövbesi hangi 
Peygambere aittir?
 
a) Yusuf A.S.             b) Nuh A.S.         
    c) Musa A.S.            d) Yunus A.S.
 
180) “Rabbim! Beni, ana babamı, iman 
etmiş olarak evime girenleri, iman eden 
erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. 
Zalimlerin de ancak helâkini arttır” 
Tövbesi hangi Peygambere aittir?
 
a) Yusuf A.S.           b) Nuh A.S.        
       c) Musa A.S.            d) Yunus A.S.
 
181) “Senden başka hiçbir ilah yoktur.
 Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben 
gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum”
 Tövbesi hangi Peygambere aittir?
 
a) Yusuf A.S.           b) Nuh A.S.               
  c) Musa A.S.           d) Yunus A.S.


Adnan TUNCER HOCAMA Teşekkürler

Zihni ERTUĞRUL'un WEB SAYFASI
 


Facebook beğen
 
Reklam
 
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=